Életrajz

Published by Banner on Kedd, Július 5, 2011

1932. július 12-én Szatmárnémetiben (Románia) született. Szülei dr. Banner Antal és Unger Ilona. Felesége Papp Mária, zongoratanár (1962). Gyermekei Zsófia (1965), Géza (1970).
Középiskolai tanulmányait a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban végezte (1951). 1955-ben a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi kara Történelem-Filozófia tanszékén szerez bölcsészdiplomát. 1955-től 1957-ig ugyanott tanársegédként tevékenykedett. Majd főelőadó a bukaresti Oktatás- és Művelődésügyi Minisztérium nemzetiségi főosztályán (1957–1958). 1958 és1987 között a kolozsvári Utunk című irodalmi-művészeti hetilap művészeti rovatvezetője.
1988-tól Magyarországon él. Főmuzeológus a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban (1988–1999). 1994-től 1997-ig a Tessedik Sámuel Főiskola Vizuális-nevelési Tanszékének tanszékvezető tanára.

Kutatási területe a XX. századi és a kortárs magyar művészet, különös tekintettel az erdélyi magyar és a Békés megyei régió művészetére.

Tevékenységét három területen fejti ki: művészeti íróként-művészettörténészként, költőként és előadóművészként.

Több, mint ezer tanulmány, cikk, katalógus-előszó szerzője, rádió- és TV-műsorok szerkesztője illetve szereplője. Számos kiállítást rendezett és nyitott meg Erdélyben valamint Magyarországon. Negyvennyolc könyve jelent meg. Jelentősebb képzőművészeti tárgyú művei: Mattis-Teutsch János, Szervátiusz Jenő, Mohy Sándor, Furhmann Károly, Benczédi Sándor (monográfiák). Erdélyi magyar művészet a XX. században (1990), Teremtő önvédelem (Erdélyi magyar naiv művészet, 1995), Szó, eszme, látvány (50 erdélyi művész a művészetről, 2002). Főbb szépirodalmi művei: Csillagfaragók (1972), Kié vagy Ausztrália? (1979), Ólomharang (versek, 1982), Vincellér-ének (versek, 2002), Örvendjetek némaság lovagjai! (pódiumnapló, 2007).
Előadóművészként 1964-től lép fel rendszeresen hazai és külföldi pódiumokon. A legnagyobb sikert a Petőfi a hídon című előadó-estje jelentette. Négy előadó-estjéről hanglemez is készült.

Tanulmányutak

  Szovjetunió (1967), Olaszország, Franciaország (1973)

Szervezeti tagság

  • Romániai Írók Szövetsége
  • Romániai Képzőművészek Szövetsége
  • Romániai Előadóművészek Szövetsége
  • Erdélyi Múzeum Egyesület
  • Barabás Miklós Céh (Kolozsvár)
  • Magyar Írószövetség
  • Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
  • Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
  • Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság
  • Békés Megyei Körös Irodalmi Társaság, Békéscsaba
  • Békéstáji Művészeti Társaság, Békéscsaba